Witold Kruszewski

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Mercator Medical S.A.

Ekspert w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw z dwudziestoletnią praktyką zawodową, biegły rewident. W latach 1999 – 2002 pracował w Arthur Andersen (obecnie EY), później w latach 2002 – 2007 dla NOMI S.A., 2007 – 2010 Mix Electronics S.A., 2010 – 2011 Farmacol S.A., 2011 – 2014 Baltona S.A. a od 2014 r w Mercator Medical S.A. Zarządzał w kilku grupach kapitałowych, głównie zajmujących się dystrybucją detaliczną lub hurtową, w tym także notowanych na GPW. Ma doświadczenie w kształtowaniu strategii, zarządzeniu ryzykiem. Kierował dużymi zespołami, głównie tzw back-office (księgowość, treasury, controlling, IT, audyt wewnętrzny, administracja, prawnicy), o obszarze działalności krajowym, europejskim oraz światowym. Wprowadzał spółki na NewConnect oraz rynek podstawowy GPW, kierował także projektami SPO. Pozyskiwał również finansowanie dłużne. Budował modele finansowe na potrzeby zróżnicowanych projektów. Zajmował się poprawą efektywności i optymalizacją w różnych obszarach.