Wiesław Samitowski

Ekspert z zakresu zarządzania i rachunkowości z praktyką zawodową od 1977 r., doktor nauk ekonomicznych. Kierował realizacją blisko tysiąca projektów doradczych dla kilkuset Klientów. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów biznesowych oraz we wdrażaniu oczekiwanych przez Klientów zmian.

W latach 1977 – 1996 wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, aktualnie również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Ma bogate umiejętności przekazywania wiedzy niezbędnej praktykom dla efektywnego zarządzania. Posiada nadane przez Ministerstwo Skarbu formalne uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kierując od 1988 r. spółkami oraz pracując w radach nadzorczych uzyskał wszechstronne

doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania. Ekspert z dziedziny controllingu oraz rachunkowości i zarządzania. Autor ponad 35 artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej. W latach 2010-2013 Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych (SDG).