Rafał Chwast

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Nowy Styl Group

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek rachunkowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek informatyka). Ukończył ponadto program zarządzania strategicznego na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia).

W latach 1997-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego firmy Comarch. Był odpowiedzialny za zarządzanie finansami, w tym wprowadzenie na giełdę spółek Comarch i Interia.pl, relacje inwestorskie oraz sprawy prawne. W latach 2003-2006 pełnił dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, kierując pracą stowarzyszenia w okresie dostosowywania polskiego prawa rynku kapitałowego do dyrektyw europejskich.

Od 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy Nowy Styl odpowiedzialnego za finanse, IT, nadzór korporacyjny, akwizycje oraz strategię zarządzania Grupą w ujęciu międzynarodowym.
Ponadto od wielu lat zasiada w radach nadzorczych polskich spółek prywatnych i publicznych, obecnie w Selvita (biotechnologia), poprzednio NG2 (handel detaliczny), Telefonika (produkcja), Interia.pl (internet).

W 2014 r. został laureatem konkursu Laury Magellana w kategorii Menedżer Roku 2014. Został doceniony za globalny rozwój firmy i promocję marki „made in Poland”; skuteczne prowadzenie wszystkich 3 zagranicznych projektów akwizycyjnych Grupy Nowy Styl w ostatnich 3 latach; bycie siłą napędową zmian i innowacji w jednym z najlepszych w Polsce przedsiębiorstw prywatnych.