2017-04-27

ORGANIZATORZY

Organizatorami Kongresu Liderów UEK są:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rerum cognoscere causas et valorem. „Poznawać przyczyny i wartości rzeczy” – dać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym. Taka misję przyjęła kadra naukowa powstałego w 1925 r. krakowskiego Wyższego Studium Handlowego, pierwszego wcielenia dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Trwałość tego szczególnego zobowiązania potwierdza ponad 90-letnia historia wyjątkowej uczelni. Dzisiaj popularny UEK to pierwsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, pod względem wielkości. Na wszystkich typach studiów kształci się ponad 23 000 studentów. Mury Uczelni, od momentu powstania, opuściło ponad 100 000 absolwentów. Współpracujemy z 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu nasi studenci mogą korzystać z bogatej oferty wymian, praktyk i staży. Z roku na rok UEK uruchamia kierunki i specjalności, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniem rynku pracy. Z badań Akademickiego Centrum Kariery wynika, że aż 85% studentów UEK znajduje pracuję już w trakcie studiów. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dostarcza najwyższej jakości wiedzy ekonomicznej i pokrewnej, dbając o rozwój kolejnych pokoleń komercjalistów, pionierów idei gospodarczych.

www.uek.krakow.pl

oraz

Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizacja, która powstała z inspiracji stowarzyszeniami absolwenckimi  znanych  zachodnich szkół biznesowych.  Jej zadaniem jest tworzenie aktywnego środowiska networkingowego i skupiania wyróżniających się absolwentów uczelni.  Organizacja stanowi platformę wymiany kontaktów, doświadczeń, wzajemnej inspiracji dla środowiska absolwenckiego. Tworzy wielopokoleniowe środowisko osób pracujących w różnych branżach. Członkami stowarzyszenia  są przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy, których wyróżnia umiejętność tworzenia trwałych kontaktów i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poparciu.

www.kuek.pl