Konrad Hernik

Doświadczony menedżer rozwijający i restrukturyzujący spółki z wielu różnorodnych branż

W latach 2004-2017 związany z Grupą Armatura – liderem rynku sanitarnego Polsce, jako Prezes Zarządu Armatura Kraków SA.

Pod kierownictwem Konrada Hernika Armatura Kraków przekształciła się z firmy zagrożonej upadłością w silną grupę kapitałową. Przeszła głęboką restrukturyzację, rozszerzyła ofertę produktów, upłynniła niewykorzystane aktywa. Dzięki rozwojowi organicznemu, przejęciu i restrukturyzacji czterech firm, Grupa Armatura ponad trzykrotnie zwiększyła skalę działalności osiągając w 2015 r. ponad 300 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Pełnione funkcję zarządcze i nadzorcze w spółkach Grupy Armatura:
Prezes Zarządu w: Armatoora SA, Armagor SA, Arm Property Sp. z o.o.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej w: Armadimp SA i Armaton SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Aquaform SA; Vice President & Treasurer w spółce zależnej KFA USA Inc. w Elgin, Illinois w USA w latach 2004-2005.

Drogę zawodową rozpoczął w 1993 r. jako analityk w Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., a potem w Domu Maklerskim Penetrator SA jako specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analityk papierów wartościowych. W latach 1997-1998 objął stanowisko Kierownika Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym SA. Następnie w latach 1998-2000 pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego w firmie budowlanej Instal Kraków SA. Od 2000 roku pracował jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA, a w latach 2001–2004 pełnił obowiązki Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego firmy handlowej Excellent SA i Excellent Profile SJ.

Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o. oraz Krakchemia SA.
W ramach aktywności pozazawodowej pełni funkcję Wiceprezydenta ds. Handlu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, a także jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Uprzednio pełnił także funkcję członka Rady Loży Małopolskiej Business Centre Club.

Wśród licznych nagród i wyróżnień otrzymał m.in.: w 2014 r. nagrodę Lidera Restrukturyzacji w konkursie organizowanym przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2010 roku został wyróżniony złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu od Business Centre Club, zwyciężył w konkursie Laury Magellana 2009 w kategorii Menadżer Roku, a także został uhonorowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie nagrodą Krakowskiego Dukata w kategorii Menedżer firmy. W 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa uhonorował odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców, a w 2013 r. Rada Miasta Nisko nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Nisko.

Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i Zarządzanie w 1995 r. oraz Zarządzanie i Marketing w 1997 r., gdzie pracował także w latach 1996-1999 jako asystent w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, a następnie w 2000 r. otworzył przewód doktorski nt: Wycena przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć w Polsce. W 1998 r. ukończył także studia podyplomowe w zakresie matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.