Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider  – polski ekonomista i polityk, długoletni krakowski radny, od 2010 przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Ukończył automatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także podyplomowe studia z zakresu zarządzania i bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pracował w krakowskich spółkach oraz na dyrektorskich stanowiskach w bankach w Krakowie (Invest-Banku, Deutsche Bank 24, Banku Współpracy Regionalnej, BISE oraz Bank Ochrony Środowiska).

W Radzie Miasta Krakowa po raz pierwszy zasiadł w 1994, pełnił funkcję przewodniczącego komisji promocji. W trzech kolejnych kadencjach do 2009 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W 2010 po raz kolejny ubiegał się z powodzeniem o reelekcję. Został powołany na przewodniczącego rady VI kadencji. W 2014 utrzymał mandat radnego VII kadencji, pozostając przewodniczącym rady miasta.

Twórca Krakowskiego Holdingu Komunalnego(który od 1997 roku spowodował oszczędności podatkowe w wysokości 150 mln zł), autor reformy mieszkaniowej w Krakowie, współtwórca reformy finansów Krakowa. Wybrany przez środowisko samorządowe jako pierwszy radny w 2016 roku Samorządowcem Rzeczpospolitej . Autor szeregu artykułów i publikacji w wielu branżowych i popularnych czasopismach. Członek rad nadzorczych spółek prywatnych, samorządowych i giełdowych. Jako swoje największe sukcesy zawodowe uznaje uratowanie jako zarząd komisaryczny Banku BWR , reformę finansów Krakowa i odzyskanie przez miasto dobrej pozycji finansowej. Członek Rotary Club, Klubu Krakowskiego i Bractwa Kurkowego.

W 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.